Departamentele APAIR


In scopul fluidizarii activitatii si cresterii performantei Asociatie, CD-ul a hotarat infiintarea departamentelor.

Departamentele isi elaboreaza propria strategie de lucru in sensul ca planifica, organizeza, implementeaza si controleaza atingerea obiectivele fixate. In acest sens sefii de departamente pot coopta in echipa de proiect colaboratori din randul asociatiei sau din afara ei. Toate activitatile pe care le vor desfasura vor fi bazate pe principiul voluntariatului, nefiind in niciun fel retribuite. Departamentele vor respecta principiul competentei si al separatiei, colaborand intre ele pentru atingerea obiectivelor asociatiei 

Nici conducatorilor de departamente si nici membrilor echipelor de proiect nu li se confera dreptul sa angajeze plati in numele Asociatiei, fara acordul prealabil scris al presedintelui APAIR sau, dupa caz, al Consiliului Director al APAIR. 

Departamentele se subordoneaza direct Presedintelui in exercitiu si se dizolva de drept la data la care acesta isi termina, in orice mod, mandatul.