Actualizare Cod Etic APAIR

08.02.2021

MODIFICĂRI ADUSE CODULUI ETIC AL NAR ŞI APAIR ÎNCEPAND CU 01.01.2021


Noi, REALTORII®, suntem profesioniştii ce activăm în domeniul imobiliar şi care am decis să ne alaturăm National Association of REALTORS® prin intermediul Asociaţiei Profesionale a Agenţilor Imobiliari din România şi să respectăm cu stricteţe prevederile Codului Etic, pentru a oferi servicii la înalte standarde profesionale clienţilor şi consumatorilor de servicii imobiliare, urmărind totodată să protejăm publicul în această industrie. Ca urmare, putem răspunde prin acţiuni disciplinare şi sancţiuni, în situaţia în care încălcăm prevederile Codului Etic. 

Codul Etic este un document cuprinzător, în care sunt detaliate responsabilităţile profesionale asumate de către REALTORI®, prin standarde obiective de etică şi de practică, la prevederile căruia au aderat peste 1,400,000 membri din întreaga lume. Codul Etic este revizuit continuu şi, pentru ca REALTORII® să rămână dedicaţi respectării celor mai înalte standarde, prevederile Codului Etic continuă să urmărească obiectivul fondatorilor acestuia, respectiv integritatea şi excelenţa în domeniul imobiliar. Codul Etic a trecut prin multiple actualizări de la adoptarea lui, iar din 1989 şi până în prezent a fost actualizat aproape în fiecare an. 

Urmărind excelenţa şi claritatea în afacerile imobiliare, precum şi buna desfăşurare a activităţii agentului imobiliar REALTOR® și imaginea REALTORULUI în fața publicului, precum și protejarea brandului REALTOR, a fost introdus Standardul de Practică 10-5 în Codul Etic al NAR și APAIR în vigoare de la data de 01 Ianuarie 2021, având următorul conținut: 

REALTORII® nu vor utiliza limbaj hărțuitor, instigator la ură, epitete sau insulte privitor la rasă, culoare, religie, sex, handicap, stare civilă, naționalitate, orientare sexuală sau identitate de gen.”

Acest nou standard de practică vine în completarea prevederilor Articolului 10, prin care este interzisă discriminarea de orice natură de către un REALTOR®, atât în activitatea de prestare a serviciilor, cât şi în practicile de angajare sau activitatea de colaborare cu alte Agenții imobiliare, iar prin adăugarea acestui nou standard de practică, se urmarește întărirea mesajului pe care articolul 10 al Codului Etic, în primul său paragraf, ni-l transmite: 

„REALTORII® nu vor refuza să presteze servicii profesionale echitabile oricărei persoane, pe motiv de rasă, culoare, religie, sex, handicap, stare civilă, naționalitate, orientare sexuală sau identitate de gen. REALTORII® nu vor participa la niciun plan sau acord privind discriminarea unei sau unor persoane pe bază de rasă, culoare, religie, sex, handicap, stare civilă, naționalitate, orientare sexuală sau identitate de gen.”

Apariția Standardului de Practică 10-5 izvorăște din dezideratul Articolului 10 ca un REALTOR® să nu participe cu intenție la activități discriminatorii și, specific, de a nu încălca prevederile Codului Etic prin aplicarea unui tratament inegal anumitor persoane, urmărind astfel evitarea situațiilor in care un REALTOR® ar putea ajunge în situația de a nu presta servicii corespunzătoare anumitor clienți sau consumatori. 

Prevederile noului Standard de Practică 10-5 se aplică și conținutului postat de REALTORI® în mediul online și/sau în social-media, iar dacă un REALTOR® postează conținut instigator la discriminare, acest conținut se reflectă asupra tuturor REALTORILOR®, drept pentru care este datoria fiecărui REALTOR® de a se asigura ca protejează atât drepturile egale ale fiecărui cetățean, cât și respectul pentru breasla din care facem parte și comunitatea REALTORILOR®, ca organizație. 

Pe lângă noul Standard de Practică adoptat în Codul Etic, a fost revizuit și Manualul de Cod Etic și Arbitraj, document pe baza căruia se iau decizii în Comisiile de Etică și Arbitraj. Astfel, prevederile Codului Etic sunt acum aplicabile tuturor și oricăror activități ale REALTORILOR® în legătura cu domeniul imobiliar (anterior acestei modificări, prevederile se aplicau doar tranzacțiilor imobiliare și serviciilor prestate de REALTORI® în activitatea lor imobiliară). 

Se recomandă tuturor REALTORILOR® ca modificările ce intră în vigoare la începutul acestui an să fie interpretate în spiritul celor din preambulul Codului Etic și, specific, conform Regulii de Aur ce stă la baza acestui document, de a face pentru ceilalți ceea ce ne dorim ca ceilalți să facă pentru noi. Așadar, o dată ce ne angajăm sa respectăm Codul Etic și înaltele sale principii morale, ne angajăm ca în toate activitățile noastre să urmărim și să respectăm aceste principii, amintindu-ne totodată că profesia noastră este una dedicată protejării intereselor clienților și consumatorilor de servicii imobiliare.  

Codul Etic este actualizat permanent de către NAR şi APAIR, motiv pentru care reamintim că, pe lângă obligaţia fiecărui REALTOR® de a parcurge şi absolvi anual un Curs de Cod Etic şi Iniţiere REALTOR® pentru a-şi păstra statutul de membru al APAIR şi a putea utiliza marca REALTOR® în comunicări, este în interesul fiecărui REALTOR® să se asigure că rămâne informat cu cele mai recente prevederi ale documentului care stă la baza profesionalismului şi excelenţei în domeniul imobiliar. 

Succesul nostru poate fi măsurat prin reputaţia noastră şi nu există un alt instrument care să ne ghideze mai bine prin domeniul imobiliar decât Codul Etic. 
Traducere, actualizare si explicatii realizate de:
Ana-Maria Istrati, Realtor®