Adunarea Generală a Asociației Profesionale a Agenților Imobiliari din România (A.P.A.I.R.)

6 aprilie 2024

CONVOCAREA
ADUNĂRII GENERALE A APAIR
- 8 Mai 2024 -                                                                                                                Data convocării: 6 Aprilie 2024


Membrii Consiliul Director al APAIR, conform art. 15.2 (1) din Statutul asociației,


CONVOCĂM
Adunarea Generală a Asociației Profesionale a
Agenților Imobiliari din România (A.P.A.I.R.)
în data de 8 Mai 2024Ședința va avea loc în București, locația Commons Unirii, str. Halelor nr. 5.

Membrii vor putea participa la ședință și online, sens în care se va transmite acestora un link de conexiune, însă nu se va putea vota electronic pentru alegerea Vicepreședinților (ci doar prin prezență fizică sau vot prin corespondență).

Ora începerii ședinței AGA va fi 10.00. Ora de începere a procesului de votare pentru alegerea Vicepreședinților va fi 11.00.

 

Ședința Adunării Generale va avea următoarea ordine de zi:

1.  Aprobarea execuției bugetare și a bilanțului contabil pentru anul 2023;

2.  Modificarea Statutului în ceea ce privește alegerea membrilor Consiliului Director;

3.  Alegerea Vicepreședinților asociației (se permite și votarea prin corespondență);

4. Discuții referitoare la necesitatea restructurării asociației și a modificării în viitor a modalității de organizare și funcționare a acesteia.PRECIZĂRI IMPORTANTE

Ø  Votarea se va face în mod individual. Fiecare membru va avea 1 vot în cadrul ședinței Adunării Generale. Identificarea fiecărui membru se va face în baza actului de identitate.

 

   Referitor la modificarea Statutului: se va menționa în Statut faptul că, în ceea ce privește alegerea membrilor Consiliului Director, va fi ales, pentru fiecare funcție, candidatuli care a primit cele mai multe voturi exprimate de Membrii Individuali, luându-se în considerare și voturile valabil exprimate prin corespondență. În ceea ce privește funcțiile de Vicepreședinți, vor fi aleși primii doi candidați cu cele mai multe voturi primite.

Ø  Se va relua votarea pentru desemnarea celor 2 Vicepreședinți. Pentru alegerea celor 2 Vicepreședinți, se va permite și votul prin corespondență. Votarea prin corespondență se va desfășura potrivit Regulamentului atașat. Votul pentru alegerea Vicepreședinților este secret.

Ø  Comisia electorală este formată din Președinte (dna. Monica Necula – Directoarea executivă a APAIR) și 2 membri ai asociației (Gorgan Răzvan și Lunguți Rareș).

 Ø  Membrii cu drept de vot ai APAIR care vor să voteze prin corespondenţă pentru alegerea celor 2 Vicepreședinți vor proceda astfel:

1.     Printează buletinul de vot disponibil pe site-ul APAIR:  ; buletinul de vot printat trebuie să fie lizibil;

2.     Îşi exprimă votul, mai exact bifează sau marchează printr-un X pe buletinul de vot varianta/variantele alese; varianta/variantele alese trebuie să fie neechivoce;

3.     Buletinul de vot pe care s-a exprimat votul se împătureşte şi se introduce într-un plic; plicul se va închide, iar pe plic se va scrie "BULETIN DE VOT", precum şi numele, prenumele şi semnătura membrului care a completat buletinul de vot; menţionarea pe plic a numelui, a prenumelui şi aplicarea semnăturii sunt elemente obligatorii, iar lipsa acestora va fi sancţionată cu anularea votului prin corespondenţă;

4.     Opțional: pentru protecţia datei cu caracter personal constând în semnătură, plicul cu buletinul de vot (cel pe care apare semnătura) poate fi introdus într-un alt plic.


Ø  Plicurile conţinând buletinele de vot trebuie să ajungă la APAIR în oricare dintre următoarele modalităţi:

a)     Transmise la sediul APAIR prin poştă, curierat sau orice altă modalitate astfel încât să ajungă la sediul APAIR cu puţin 1 zi lucrătoare înainte de şedinţa Adunării Generale;

b)     Depuse la sediul APAIR, cu cel puţin 1 zi lucrătoare înainte de şedinţa Adunării Generale;

c)     Aduse chiar în timpul şedinţei AGA, la adresa indicată ca loc al organizării şedinţei AGA, până la ora de începere a procesului de votare.


BULETIN DE VOT: În conformitate cu articolul 15.2 alin.(8) din Statutul APAIR, prezentul convocator va fi afișat pe site-ul asociației
și transmis pe e-mail membrilor care au comunicat o adresă de e-mail.