Adunarea Generală a Asociației Profesionale a Agenților Imobiliari din România (A.P.A.I.R.)

25 martie 2020

Asociația Profesională a Agenților Imobiliari din România (APAIR) 

 

Sediu: București, Al. Barajul Lotru nr. 11, Bl. M4A1, sc. 1, ap. 4, sector 3

Nr. 5/12.01.2010 in Registrul Asociațiilor și Fundațiilor ținut la 

Grefa Judecătoriei Sector 3, CIF: 26412617             

 

Data anunțului: 12 februarie 2020

Consiliul Director al APAIR

compus din:  Președinte: Grigorescu David Ionuț,

Presedinte Ales: Rusu Andrei Cristian,

Președinte Anterior: Postovanu Igor,

Prim Vicepresedinte: Hațegan Gheorghe Claudiu,

Vicepreședinți: Banu Mihai Ciprian, Filipovici Toma George

 

conform articolului 15.2 paragraful [1], din statutul asociației

CONVOCĂM 

Adunarea Generală a Asociației Profesionale a 

Agenților Imobiliari din România (A.P.A.I.R.)

în data de 25 Martie 2020, ora 09:00

 

Ședința va avea loc în București, 

la Hotel Internațional,

Strada Căuzași, nr. 25 - 27, Sector 3

 

Ședința Adunării Generale va avea următoarea ordine de zi:  1. 1. Prezentarea raportului de activitate APAIR pentru mandatul 2019-2020 și aprobarea bilanțului contabil pentru anul 2019. Bilanțul contabil va fi disponibil pe site-ul Asociației incepând cu data de 10 martie 2020;
  2. 3. Președintele Ales Rusu Andrei Cristian va prezenta programul și proiectele pentru mandatul 2019-2020;
  3. 4. Alegerea membrilor Consiliului Director al Asociației pentru funcțiile: Președinte Ales, Prim Vicepreședinte și funcțiile de Vicepreședinți;
    4. Numirea Comisiei de cenzori;
  4. 5. Desemnarea și împuternicirea unei persoane pentru înscriereea modificărilor la Registrul Asociațiilor și a Fundațiilor.

 

 

DESFĂȘURĂTOR ȘI PRECIZĂRI IMPORTANTE.

 

În situația în care membri ai Asociației urmează să fie împuterniciți ai altor membri la Adunarea Generala, reprezentanții vor depune la secretariatul ședinței, înainte de începerea acesteia, împuternicirile (înscrisuri sub semnătură privată), în original. Modelul de procură va fi trimis o dată cu convocatorul tuturor membrilor.

 

În conformitate cu articolul 15.2 alin.8 din Statutul APAIR, prezenta Convocare va fi afisată pe site-ul Asociației și transmisă pe e-mail membrilor care au comunicate adrese de e-mail.

 

La punctul 1 de pe Ordinea de zi“Prezentarea raportului de activitate APAIR și aprobarea bilanțului contabil pentru anul 2019.” 

 

Președintele în exercițiu al APAIR, Grigorescu David Ionuț, va prezenta sumarizat activitatea Asociației și va supune la vot bilanțul contabil pentru anul 2019.

 

La punctul 2 de pe Ordinea de zi, “Prezentarea programului și proiectelor pentru mandatul 2020-2021”

 

Președintele Ales Rusu Adrian Cristian va prezenta programul pentru 2020-2021

 

La punctul 3 de pe Ordinea de zi, Alegerea membrilor Consiliului Director al Asociației pentru funcțiile: Președinte Ales, Prim Vicepreședinte și funcțiile de Viceprședinți”

 

Fiecare candidat la funcțiile elective va prezenta Adunării Generale și va expune pe scurt programul său.

  • Candidaturile pentru aceste funcții vor fi transmise prin email, la adresa contact@apair.ro, până cel mai târziu cu 15 zile înainte de data stabilită pentru ședința adunării, în conformitate cu prevederile art. 15.2 alin. (9) din Statut, adica până la data de 10 martie 2020, inclusiv.
  • Având în vedere prevederile articolul 8 punctul (3), articolul 9.2. punctul (a)  din statutul APAIR, coroborat cu art. 2 alin. (2) din OG nr. 75/2001 privind cazierul fiscal, candidații la funcțiile eligibile ale APAIR vor prezenta în mod obligatoriu cazierul fiscal și cazierul judiciar. Pentru a avea dreptul de a fi aleși în Consiliul Director al APAIR, din cazierul fiscal și judiciar trebuie să reiasă ca nu ați săvârșit fapte pentru săvâșirea cărora legea interzice înscrierea ca reprezentant legal al Asociației la instanța competentă.

 

De aceea, candidații vor trebui să transmită prin e-mail până cel mai târziu la data de 23 martie 2020 și să aibă asupra lor la data ținerii ședinței cazierul judiciar, cazierul fiscal în formă simplificată (în ipoteza în care acesta indică faptul că nu există „fapte”) sau cazierul fiscal extins, din care să rezulte că faptele înscrise în cazierul fiscal nu sunt de felul celor prevăzute la art. 2 alin.(2) din OG nr.75/2001. Cazierele prezentate trebuie sa fie valabile la data ținerii Adunării Generale, sub sancțiunea nevalidării candidaturii la alegeri.

 

  

Consiliu Director prin:

 

David Ionuț Grigorescu, Președinte

 

 

Andrei Cristian Rusu, Presedinte Ales

 

 

Igor Postovanu, Președinte Anterior

 

 

Claudiu Gheorghe Hațegan, Prim Vicepresedinte

 

 

Mihai Ciprian Banu, Vicepreședinte

 

 

Toma George Filipovici, Vicepreședinte~ AGA 2019 ~