Actualizare Cod Etic APAIR

MODIFICĂRI ADUSE CODULUI ETIC AL NAR ŞI APAIR ÎN 2020
Codul Etic este un document cuprinzător, în care sunt detaliate responsabilităţile profesionale asumate de către REALTORI®, prin standarde obiective de etică şi de practică, la prevederile căruia au aderat peste 1,400,000 membri din întreaga lume.

Noi, REALTORII®, suntem profesioniştii ce activăm în domeniul imobiliar şi care am decis să ne alaturăm National Association of REALTORS® prin intermediul Asociaţiei Profesionale a Agenţilor Imobiliari din România şi să respectăm cu stricteţe prevederile Codului Etic, pentru a oferi servicii la înalte standarde profesionale clienţilor şi consumatorilor de servicii imobiliare, urmărind totodată să protejăm publicul în această industrie. Ca urmare, putem răspunde prin acţiuni disciplinare şi sancţiuni, în situaţia în care încălcăm prevederile Codului Etic.

Codul Etic este revizuit continuu şi, pentru ca REALTORII® să rămână dedicaţi respectării celor mai înalte standarde, prevederile Codului Etic continuă să urmărească obiectivul fondatorilor acestuia, respectiv integritatea şi excelenţa în domeniul imobiliar. Codul Etic a trecut prin multiple actualizări de la adoptarea lui, iar din 1989 şi până în prezent a fost actualizat aproape în fiecare an.

Anul 2020 nu face excepţie, Codul Etic al NAR şi APAIR fiind actualizat la începutul acestui an. Urmărind excelenţa şi claritatea în afacerile imobiliare, precum şi buna desfăşurare a activităţii agentului imobiliar REALTOR®, modificările aduse Codului Etic anul acesta sunt următoarele:

1. S-a modificat conţinutul Standardului de Practică 1-7:

„În calitate de Agenție Imobiliară reprezentantă a Vânzătorului/ Locatorului, REALTORII® vor continua să transmită Vânzătorului/ Locatorului, toate ofertele de cumpărare și contra-ofertele până la autentificarea contractului de vânzare/ încheierea contractului de închiriere, dacă proprietarul nu a renunțat în scris la această obligație a REALTORULUI®. În baza solicitării transmise în scris de Agenția Imobiliară colaboratoare care a trimis oferta scrisă către Agenția imobiliară reprezentantă a Vânzătorului/ Locatorului, aceasta din urmă va furniza, de îndată ce este practic posibil, o declarație scrisă Agenției Imobiliare Colaboratoare, prin care va informa fie că a transmis oferta Vânzătorului/ Locatorului, fie că Vanzătorul/ Locatorul a renunțat la obligația REALTORULUI® de a îi transmite oferta primită după acceptarea unei alte oferte de cumpărare/ închiriere. REALTORII® nu vor fi obligați să continue promovarea proprietății după ce o ofertă de cumpărare/ închiriere a fost acceptată de către Vânzător/ Locator. După acceptarea unei oferte de cumpărare/ închiriere, REALTORII® le vor recomanda Vânzătorilor/ Locatorilor să solicite o opinie juridică autorizată înainte de a accepta o ofertă de cumpărare/ închiriere primită ulterior de la altă persoană, cu excepția situației în care acceptarea ofertei ulterioare este condiționată de încetarea antecontractului de vânzare/ contractului de închiriere existent.”

Standardul de Practică 1-7 a fost actualizat anterior la începutul anului 2019, când s-a introdus paragraful: „În baza solicitării scrise transmise de Agenţia Imobiliară colaboratoare care a trimis oferta scrisă către Agenţia imobiliară reprezentantă a Vânzătorului/ Locatorului, aceasta din urmă va furniza o declaraţie scrisă Agenţiei Imobiliare Colaboratoare, prin care va informa fie că a transmis oferta Vânzătorului/ Locatorului, fie că Vânzătorul/ Locatorul a renunţat la obligaţia de a i se transmite oferta primită după acceptarea unei alte oferte de cumpărare/ închiriere.

Deoarece la actualizarea anterioară nu s-a clarificat când ar trebui oferită această declaraţie scrisă Agenţiei Colaboratoare, anul acesta s-a revenit cu această clarificare, respectiv „de îndată ce este practic posibil”.


2. A fost introdus Standardul de Practică 3-11:

„REALTORII® nu vor refuza să colaboreze cu vreo Agenție imobiliară, pe motiv de rasă, culoare, religie, sex, handicap, stare civilă, naționalitate, orientare sexuală sau identitate de gen.”

Acest nou standard de practică vine în completarea prevederilor Articolului 10, prin care este clar interzisă discriminarea de orice natură de către un REALTOR®, atât în activitatea de prestare a serviciilor, cât şi în practicile de angajare, iar începând din acest an este clar interzisă discriminarea de orice natură de către REALTOR® în activitatea sa de colaborare cu alte Agenţii Imobiliare, în interesul Clienţilor şi Consumatorilor (Standardul de Practică 3-11 se află sub secţiunea Îndatoriri faţă de Clienţi şi Consumatori a Codului Etic).

 

3. S-a modificat complet conţinutul Standardului de Practică 12-1 şi a fost eliminat complet Standardul de Practică 12-2:

„Exceptând situația în care REALTORII® nu primesc vreo remunerație pentru timpul și serviciile lor, de la orice sursă, aceștia vor utiliza termenul “gratuit” și alți termeni similari în publicitatea lor sau în alte expuneri publice, doar dacă dezvăluie în mod clar, vizibil și ușor de observat:

1)     de către cine vor fi plătiți sau de către cine se așteaptă că vor fi plătiți;

2)     suma plății sau a plății așteptate;

3)     orice condiție asociată cu plata, produsul sau serviciul oferite; și

4)     orice alte condiții legate de remunerarea lor.”

 

Conţinutul Standardului de Practică 12-1, până în anul 2019 inclusiv, a fost următorul:

„REALTORII® pot utiliza termenul “gratuit” și alți termeni similari în publicitatea lor sau în alte expuneri publice, cu obligația ca toate condițiile privind disponibilitatea produsului/ serviciului oferit să fie clar dezvăluite în același timp.”

Iar conţinutul Standardului de Practică 12-2, până în anul 2019 inclusiv, a fost următorul:

„REALTORII® pot să își prezinte serviciile ca fiind “gratuite” sau fără cost, chiar dacă ei se așteaptă să fie remunerați din altă sursă decât clientul lor, cu condiția ca această posibilitate a REALTORULUI® de a obține un beneficiu de la o terță parte, să fie clar dezvăluită în același timp.”

Noul conţinut al Standardului de Practică 12-1 aflat sub secţiunea Îndatoriri faţă de Public a Codului Etic va fi interpretată prin compararea cu vechiul conţinut al SdP 12-1 şi SdP 12-2, astfel: prevederile anterioare permiteau REALTORILOR® să încaseze remuneraţie de la terţe părţi (precum profesionişti din domenii conexe: arhitecţi, cadastrişti, ingineri constructori, specialişti în design interior, auditori energetici, ş.a.m.d.), promovând anumite servicii ca fiind „gratuite” sau „fără cost”, obţinând însă remuneraţie de la aceste terţe părţi. Prin modificarea adusă anul acesta, se urmăreşte ca orice astfel de serviciu oferit prin intermediul unor terţe părţi sau al unor profesionişti din domenii conexe, să se realizeze exclusiv în urma dezvăluirii complete a tuturor condiţiilor existente între REALTOR® şi terţa parte, inclusiv dezvăluirea condiţiilor legate de remuneraţia aşteptată de REALTOR® de la terţa parte.

Clarificăm faptul că promovarea publică a proprietăţilor aflate în portofoliul exclusiv al Agenţiilor Imobiliare reprezentante ale Vânzătorilor/ Locatorilor cu „comision zero pentru cumpărător” sau „fără comision de la cumpărător” nu intră sub incidenţa acestui Standard de Practică, nici sub incidenţa Articolului 12, acest aspect fiind clarificat împreună cu reprezentanţii NAR. Modul de lucru al REALTORILOR® cu clienţii şi consumatorii este urmărit în prima secţiune a Codului Etic, Îndatoriri faţă de Clienţi şi Consumatori, respectiv articolele 1-9 şi Standardele de Practică aferente acestora.

Standardele de Practică au rolul de a clarifica aplicabilitatea Articolelor Codului Etic, iar pentru o clarificare suplimentară asupra noului conţinut al SdP 12-1, iată mai jos conţinutul Articolului 12:

„REALTORII® vor fi cinstiți și vor prezenta adevărul în comunicările lor legate de imobiliare și vor prezenta o imagine reală în publicitatea realizată, în materialele de marketing și în toate celelalte expuneri publice. REALTORII® se vor asigura că statutul lor de profesioniști în domeniul imobiliar este clar exprimat în publicitatea realizată, în materialele de marketing distribuite și în orice alte expuneri publice și că destinatarii tuturor comunicărilor legate de domeniul imobiliar sunt sau au fost informați că respectivele comunicări provin de la un profesionist în domeniul imobiliar.”

Codul Etic este actualizat permanent de către NAR şi APAIR, motiv pentru care reamintim că, pe lângă obligaţia fiecărui REALTOR® de a parcurge şi absolvi anual un Curs de Cod Etic şi Iniţiere REALTOR® pentru a-şi păstra statutul de membru al APAIR şi a putea utiliza marca REALTOR® în comunicări, este în interesul fiecărui REALTOR® să se asigure că rămâne informat cu cele mai recente prevederi ale documentului care stă la baza profesionalismului şi excelenţei în domeniul imobiliar.

Succesul nostru poate fi măsurat prin reputaţia noastră şi nu există un alt instrument care să ne ghideze mai bine prin domeniul imobiliar decât Codul Etic.


Traducere, actualizare si explicatii realizate de:
Ana-Maria Istrati, Realtor®