Adunarea Generală a Asociației Profesionale a Agenților Imobiliari din România (A.P.A.I.R.)

27 februarie 2024

CONVOCAREA
ADUNĂRII GENERALE A APAIR
- 29 Martie 2024 -                                                                                                                Data convocării: 27 Februarie 2024


Membrii Consiliul Director al APAIR, conform art. 15.2 (1) din Statutul asociației,


CONVOCĂM
Adunarea Generală a Asociației Profesionale a
Agenților Imobiliari din România (A.P.A.I.R.)
în data de 29 Martie 2024Ședința va avea loc în București, Commons Unirii, str. Halelor nr. 5.
 
 
⭐Ședința Adunării Generale va avea următoarea ordine de zi:

1. Constatare excludere membri care nu au achitat cotizația;
2. Prezentarea raportului de activitate pentru mandatul martie 2023 - martie 2024 de către Președintele în funcție;
3. Aprobarea execuției bugetare și a bilanțului contabil pentru anul 2023;
4. Discuții referitoare la funcționarea APAIR® și proiectele derulate de asociație;
5. Alegerea membrilor Consiliului Director (se permite și votarea prin corespondență).
 
 
PRECIZĂRI IMPORTANTE:
 
Votarea se va face în mod individual. Fiecare membru va avea 1 vot în cadrul ședinței Adunării Generale. Identificarea fiecărui membru se va face în baza actului de identitate.
 
Pentru alegerea membrilor Consiliului Director, se va permite și votul prin corespondență. Votarea prin corespondență se va desfășura potrivit Regulamentului atașat. Votul pentru alegerea membrilor Consiliului Director este secret.
 
⭐În ceea ce privește alegerea membrilor Consiliului Director, se vor desfășura alegeri pentru funcțiile de: Președinte ales (viitorul președinte)Prim-Vicepreședinte și cele 2 functii de Vicepreședinți.
 
Comisia electorală este formată din Președinte (Monica Necula – director executiv APAIR®) și 2 membri ai asociației (Răzvan Gorgan și Rareș Lunguți).
 
 
⭐Membrii cu drept de vot ai APAIR® care vor să voteze prin corespondenţă pentru alegerea membrilor în Consiliul Director vor proceda astfel:
 
1. Printează buletinul de vot disponibil pe site-ul APAIR® (buletinul de vot va fi publicat pe site până cel târziu pe data de 21 martie 2024); buletinul de vot printat trebuie să fie lizibil;

2. Îşi exprimă votul, mai exact bifează sau marchează printr-un X pe buletinul de vot varianta aleasă; varianta aleasă trebuie să fie neechivocă;

3. Buletinul de vot pe care s-a exprimat votul se împătureşte şi se introduce într-un plic; plicul se va închide, iar pe plic se va scrie "BULETIN DE VOT", precum şi numele, prenumele şi semnătura membrului care a completat buletinul de vot; menţionarea pe plic a numelui, a prenumelui şi aplicarea semnăturii sunt elemente obligatorii, iar lipsa acestora va fi sancţionată cu anularea votului prin corespondenţă;

4. Opțional: pentru protecţia datei cu caracter personal constând în semnătură, plicul cu buletinul de vot (cel pe care apare semnătura) poate fi introdus într-un alt plic.
 
Plicurile conţinând buletinele de vot trebuie să ajungă la APAIR® în oricare dintre următoarele modalităţi:
a. Transmise la sediul APAIR® prin poştă, curierat sau orice altă modalitate astfel încât să ajungă la sediul APAIR® cu puţin 1 zi lucrătoare înainte de şedinţa Adunării Generale;
b. Depuse la sediul APAIR®, cu cel puţin 1 zi lucrătoare înainte de şedinţa Adunării Generale;
c. Aduse chiar în timpul şedinţei AGA, la adresa indicată ca loc al organizării şedinţei AGA, până la ora de începere a procesului de votare.
 
⭐Fiecare candidat la funcțiile elective își va depune candidatura pe e-mail, la adresa contact@apair.ro, până la data de 13 martie 2024, ora 23.59 (inclusiv). Candidaturile vor fi afișate pe site-ul asociației.
 
Potrivit prevederilor statutare și legale, candidații la funcțiile elective ale APAIR® vor transmite în mod obligatoriu odată cu candidatura și următoarele documente:
a. Cazierul fiscal: pentru a avea dreptul de a fi ales în Consiliul Director al APAIR®, nu trebuie să existe fapte înscrise în cazierul fiscal;
b. Cazierul judiciar: pentru a avea dreptul de a fi ales în Consiliul Director al APAIR®, nu trebuie să existe fapte înscrise în cazierul judiciar pentru săvârșirea cărora legea interzice înscrierea faptuitorului ca reprezentant legal al unei asociații;
c. Declarație pe proprie răspundere potrivit căreia candidatul nu deține funcții în alte asociații imobiliare, cu exceptia asociațiilor care au un protocol de aderare la Codul Etic al APAIR®.
 
Cazierele fiscale și judiciare vor fi prezentate în original în cadrul ședinței AGA și trebuie să fie valabile la data acesteia, sub sancțiunea nevalidării candidaturii la alegeri.

Orice alt material relevant referitor la candidatură (precum curriculum vitae, scrisoare de intenție, strategie pentru asociație etc.) este binevenit și va fi publicat pe site-ul asociației, împreună cu candidatura.
 
 
Cenzorii asociației și membrii Comisiei electorale nu pot candida pentru funcțiile din Consiliul Director.
 
  
În conformitate cu articolul 15.2 alin.(8) din Statutul APAIR®, prezentul convocator va fi afișat pe site-ul asociației și transmis pe e-mail membrilor care au comunicat o adresă de e-mail.În conformitate cu articolul 15.2 alin.(8) din Statutul APAIR, prezentul convocator va fi afișat pe site-ul asociației
și transmis pe e-mail membrilor care au comunicat o adresă de e-mail.