Noutati‎ > ‎

Convocator AGA | 27 martie 2019

postat 21 feb. 2019, 04:34 de APAIR Romania   [ actualizat la 24 mar. 2019, 23:05 ]

Asociația Profesională a Agenților Imobiliari din România (APAIR) 

Sediu: București, Al. Barajul Lotru nr. 11, Bl. M4A1, sc. 1, ap. 4, sector 3

Nr. 5/12.01.2010 in Registrul Asociațiilor și Fundațiilor ținut la 

Grefa Judecătoriei Sector 3, CIF: 26412617            

Data anunțului: 20 februarie 2018

Consiliul Director al APAIR

compus din:  Președinte: Postovanu Igor,

Presedinte Ales: Grigorescu David Ionuț,

Președinte Anterior: Bogdan Guțu,

Prim Vicepresedinte: Elena Alice Necula,

Vicepreședinți: Hațegan Gheorghe Claudiu și Rusu Andrei Cristian

 

conform articolului 15.2 paragraful [1], din statutul asociației

CONVOCĂM 

Adunarea Generală a Asociației Profesionale a 

Agenților Imobiliari din România (A.P.A.I.R.)

în data de 27 Martie 2019, ora 09:00

 

Ședința va avea loc în București, 

la Hotel GOLDEN TULIP TIMES, Sala Panorama

Bulevardul Decebal, nr.19, Sector 3

 

Ședința Adunării Generale va avea următoarea ordine de zi:

 

  1. Prezentarea raportului de activitate APAIR pentru mandatul 2018-2019 și aprobarea bilanțului contabil pentru anul 2018. Bilanțul contabil va fi disponibil pe site-ul Asociației incepând cu data de 15 martie 2019;
  2. Președintele Ales Grigorescu David Ionuț va prezenta programul și proiectele pentru mandatul 2019-2020;
  3. Alegerea membrilor Consiliului Director al Asociației pentru funcțiile: Președinte Ales, Prim Vicepreședinte și funcțiile de Vicepreședinți;
  4. Numirea Comisiei de cenzori și aprobarea Regulamentului de funcționare al Comisiei de cenzori;
  5. Desemnarea și împuternicirea unei persoane pentru înscriereea modificărilor la Registrul Asociațiilor și a Fundațiilor.

 

 

DESFĂȘURĂTOR ȘI PRECIZĂRI IMPORTANTE.

 

În situația în care membri ai Asociației urmează să fie împuterniciți ai altor membri la Adunarea Generala, reprezentanții vor depune la secretariatul ședinței, înainte de începerea acesteia, împuternicirile (înscrisuri sub semnătură privată), în original. Un model de procură poate fi găsit pe site-ul asociației.

 În conformitate cu articolul 15.2 alin.8 din Statutul APAIR, prezenta Convocare va fi afisată pe site-ul Asociației și transmisă pe e-mail membrilor care au comunicate adrese de e-mail.

 

La punctul 1 de pe Ordinea de zi“Prezentarea raportului de activitate APAIR și aprobarea bilanțului contabil pentru anul 2018.” 

 

Președintele în exercițiu al APAIR, Igor Postovanu, va prezenta sumarizat activitatea Asociației și va supune la vot bilanțul contabil pentru anul 2018.

 

La punctul 2 de pe Ordinea de zi, “Prezentarea programului și proiectelor pentru mandatul 2019-2020”

 

Președintele Ales David Ionuț Grigorescu va prezenta programul pentru 2019-2020

 

La punctul 3 de pe Ordinea de zi, Alegerea membrilor Consiliului Director al Asociației pentru funcțiile: Președinte Ales, Prim Vicepreședinte și funcțiile de Viceprședinți”

 

Fiecare candidat la funcțiile elective va prezenta Adunării Generale și va expune pe scurt programul său.

  • Candidaturile pentru aceste funcții vor fi transmise prin email, la adresa contact@apair.ro, pana cel mai târziu cu 15 zile înainte de data stabilită pentru ședința adunării, în conformitate cu prevederile art. 15.2 alin. (9) din Statut, adica până la data de 12 martie 2019, inclusiv.
  • Având în vedere prevederile articolul 8 punctul (3), articolul 9.2. punctul (a)  din statutul APAIR, coroborat cu art. 2 alin. (2) din OG nr. 75/2001 privind cazierul fiscal, candidații la funcțiile eligibile ale APAIR vor prezenta în mod obligatoriu cazierul fiscal și cazierul judiciar. Pentru a avea dreptul de a fi aleși în Consiliul Director al APAIR, din cazierul fiscal și judiciar trebuie să reiasă ca nu ați săvârșit fapte pentru săvâșirea cărora legea interzice înscrierea ca reprezentant legal al Asociației la instanța competentă.

 

De aceea, candidații vor trebui să transmită prin e-mail până cel mai târziu la data de 25 martie 2019 și să aibă asupra lor la data ținerii ședinței cazierul judiciar, cazierul fiscal în formă simplificată (în ipoteza în care acesta indică faptul că nu există „fapte”) sau cazierul fiscal extins, din care să rezulte că faptele înscrise în cazierul fiscal nu sunt de felul celor prevăzute la art. 2 alin.(2) din OG nr.75/2001. Cazeirele prezentate trebuie sa fie valabile la data ținerii Adunării Generale, sub sancțiunea nevalidării candidaturii la alegeri.

 

Consiliu Diresctor prin:

 

Igor Postovanu, Președinte

David Ionuț Grigorescu, Presedinte Ales

Bogdan Guțu, Președinte Anterior

Elena Alice Necula, Prim Vicepresedinte

Gheorghe Claudiu Hațegan, Vicepreședinte

Andrei Cristian Rusu, Vicepreședinte

Ċ
APAIR Romania,
24 mar. 2019, 23:05
ĉ
APAIR Romania,
24 mar. 2019, 23:02
Comments