Noutati‎ > ‎

Convocator Adunare Generala APAIR Mai 2015

postat 17 apr. 2015, 11:49 de APAIR Romania   [ actualizat la 16 feb. 2016, 00:58 de Costin Spînu ]

Data: 17 aprilie 2015

 

 

CONVOCARE

la Adunarea Generala a Asociatiei Profesionale a

Agentilor Imobiliari din Romania (A.P.A.I.R.)

 

Sediu: Bucuresti, str. Academiei, nr. 4-6, sc. 1, et. 1, ap. 2

Nr. 5/12.01.2010 in Registrul Asociatiilor si

Fundatiilor tinut la Grefa Judecatoriei Sector 3, CIF: RO26412617

 

 

Mihai Badea (Presedinte)

 

conform articolului 15.2 punctul (2) litera a,

 

CONVOC

Adunarea Generala a Asociatiei Profesionale a

Agentilor Imobiliari din Romania (A.P.A.I.R.)

 

 

Pentru data de 20 Mai 2015, ora 10:00

 

Sedinta va avea loc in Bucuresti, Hotel Golden Tulip Times, Bld. Decebal, nr. 19, sector 3, Sala Club Skyline, et. 10.

 

Sedinta Adunarii Generale va avea urmatoare ordine de zi:

 

1. Alegeri pentru Consilul Director al Asociatiei pentru functiile: Prim Vicepresedinte, Vicepresedinti (doua posturi) si Cenzorul Asociatiei, ramase vacante prin demisiile celor din functie.

 

Candidadturile pentru aceste functii vor fi transmise prin email, la adresa contact@apair.ro pana cel mai tarziu cu 15 zile inainte de data stabilita pentru sedinta adunarii, in conformitate cu prevederile art. 15.2 alin. (10) din Statut, adica pana la data de 06 mai 2015, inclusiv

 

Avand in vedere prevederile art. 8 alin. (3) coroborat cu art. 2 alin. (2) din OG nr. 75/2001 privind cazierul fiscal (care stipuleaza ca la inregistrarea noilor membri ai consiliului de administratie se va prezenta in mod obligatoriu cazierul fiscal si ca din acesta trebuie sa reiasa ca persoana nu a savarsit niciuna din faptele prevazute la art. 2 alin. (2) din OG nr.75/2001), candidatii vor trebui sa transmita prin e-mail pana cel mai tarziu la data tinerii sedintei sau sa aiba asupra lor la data tinerii sedintei, fie un cazier fiscal in forma simplificata (in ipoteza in care acesta indica faptul ca nu exista fapte), fie un cazier fiscal extins, din care sa rezulte ca faptele inscrise in cazierul fiscal nu sunt de felul celor prevazute la art. 2 alin.(2) din OG nr.75/2001; cazierul fiscal prezentat, in oricare din forme, trebuie sa fie valabil la data tinerii sedintei adunarii generale, sub sanctiunea neluarii sale in seama.

2. Modificarea art.18 din Statutul Asociatiei, la care urmeaza a fi adaugat un alineat nou, cu urmatorul continut: (3) Durata mandatului Cenzorului Asociatiei este de 2 (doi) ani.

3. Modificarea art.12 COTIZATII din Statutul Asociatiei, unde aliniatul 2 va avea urmatorul continut: Cotizatia se va plati anual, anticipat pentru intreaga perioada si este scadenta in ultima zi a lunii din anul de aniversare. Neplata cotizatiei in termen de 30 de zile de la scadenta atrage dupa sine suspendarea calitatii de membru. Pentru noii membri, CD al APAIR poate solicita achitarea unor cotizatii/taxe suplimentare necesare afilierii in cadrul altor organisme internationale profesionale in care APAIR este membra. ”.

In situatia in care membri ai Asociatiei urmeaza a fi reprezentati la sedinta adunarii generale, reprezentantul va fi obligat sa depuna la secretariatul sedintei, inainte de inceperea acesteia, procura (inscris sub semnatura privata), in original.

In conformitate cu prevederile art. 15.2. alin. (8) din Statutul Asociatiei, prezenta Convocare va fi afisata pe site-ul Asociatiei www.apair.ro si transmis prin e-mail tuturor membrilor care au comunicat adresa de e-mail.

Presedinte,

Mihai Daniel Badea

ĉ
Costin Spînu,
16 feb. 2016, 00:58
ĉ
Costin Spînu,
16 feb. 2016, 00:58
Ċ
Costin Spînu,
16 feb. 2016, 00:58
Ċ
Costin Spînu,
16 feb. 2016, 00:58
ĉ
Costin Spînu,
16 feb. 2016, 00:58
Ċ
Costin Spînu,
16 feb. 2016, 00:58
ą
Costin Spînu,
16 feb. 2016, 00:58
ą
Costin Spînu,
16 feb. 2016, 00:58
ą
Costin Spînu,
16 feb. 2016, 00:58
ą
Costin Spînu,
16 feb. 2016, 00:58
Ċ
Costin Spînu,
16 feb. 2016, 00:58
Ċ
Costin Spînu,
16 feb. 2016, 00:58
Comments