Noutati‎ > ‎

Adunare Generala a APAIR | 28 Martie 2018

postat 26 feb. 2018, 07:43 de APAIR Romania   [ actualizat la 27 mar. 2018, 08:27 ]
Asociația Profesionala a Agenților Imobiliari din România (APAIR)
    
Sediu: București, Str. Academiei nr. 4-6, sc.1, et.1, ap.2
Nr. 5/12.01.2010 in Registrul Asociațiilor și Fundațiilor ținut la
Grefa Judecatoriei Sector 3, CIF: 26412617
Data anunțului: 26 februarie 2017
  
Consiliul Director al APAIR
compus din:    Președinte: Bogdan GUȚU,
Presedinte Ales: Igor POSTOVANU
Președinte Anterior: Georgian MARCU,
Prim Vicepreședinte: David GRIGORESCU
Vicepreședinți: Alice NECULA și Dorina NECULA
  
conform articolului 15.2 paragraful [1], din statutul asociației
 
CONVOCAM
la data de 28 Martie 2018, ora 09:00
Adunarea Generală a Asociației Profesionale a
Agenților Imobiliari din România (A.P.A.I.R.)
 
Ședința va avea loc în București,
la Hotel GOLDEN TULIP TIMES, Sala Panorama
Bulevardul Decebal, nr.19, Sector 3
 
Ședința Adunării Generale va avea urmatoarea ordine de zi:
  1. Prezentarea raportului de activitate APAIR și aprobarea bilanțului contabil pentru anul 2017. Bilanțul contabil va fi disponibil pe site-ul Asociației incepand cu date de 15 martie 2018.
  2. Prezentarea proiectelor pe noul an.
  3. Alegerea membrilor Consiliului Director al Asociației pentru funcțiile: Președinte Ales, Prim Vicepreședinte, Vicepreședinți (doua posturi) si numirea Comisiei de Cenzori ai Asociației.
DESFĂȘURĂTOR ȘI PRECIZĂRI IMPORTANTE.
 
În situația în care membri ai Asociației urmează să fie împuterniciți ai altor
membri la Adunarea Generala, reprezentanții vor depune la secretariatul
ședinței, înainte de începerea acesteia, împuternicirile (înscrisuri sub semnătură
privată), în original. Un model de procură poate fi găsit în subsolul acestei
pagini.
 
În conformitate cu articolul 15.2 alin.8 din Statutul APAIR, prezenta Convocare
va fi afisată pe site-ul Asociației și transmisă pe e-mail membrilor care au
comunicate adrese de e-mail.
 
La punctul 1 de pe Ordinea de zi, “Prezentarea raportului de activitate APAIR
și aprobarea bilanțului contabil pentru anul 2017.”
 
Președintele în exercițiu al APAIR, Bogdan Guțu, va prezenta sumarizat
activitatea Asociației și va supune la vot bilanțul contabil al Asociației pentru
anul 2017.
 
La punctul 2 de pe Ordinea de zi, Prezentarea proiectelor pe noul an”.
 
Președintele în exercițiu al APAIR, Bogdan Guțu, impreuna cu viitorul
Presedinte, Igor Postovanu, vor prezenta viziunea cu privire la proiectele
generate în cadrul Asociației cat si asupra celor viitoare.
 
La punctul 3 de pe Ordinea de zi, Alegerea membrilor Consiliului Director al
Asociației pentru funcțiile: Președinte Ales, Prim Vicepreședinte si Vicepreședinți
(doua posturi)”
 
Fiecare candidat la funcțiile elective va prezenta Adunării Generale și va expune
pe scurt programul său.
  • Candidaturile pentru aceste funcții vor fi transmise prin email, la adresa contact@apair.ro, pana cel mai târziu cu 15 zile înainte de data stabilită pentru ședința adunării, în conformitate cu prevederile art. 15.2 alin. (9) din Statut, adica până la data de 13 martie 2018, inclusiv.
  • Având în vedere prevederile art. 8 alin. (3) din statutul APAIR, coroborat cu art. 2 alin. (2) din OG nr. 75/2001 privind cazierul fiscal, candidații la funcțiile eligibile ale APAIR vor prezenta în mod obligatoriu cazierul fiscal. Pentru a avea dreptul de a fi aleși în Consiliul Director al APAIR, din cazierul fiscal trebuie să reiasă ca nu ați săvârșit niciuna din faptele prevazute la art. 2 alin. (2) din OG nr.75/2001.
De aceea, candidații vor trebui transmită prin e-mail până cel mai târziu
la data de 26 martie 2018 și să aibă asupra lor la data ținerii ședințeifie un cazier fiscal în formă simplificată (în ipoteza în care acesta indică faptul că nu există „fapte”), fie un cazier fiscal extins, din care să rezulte că faptele înscrise în cazierul fiscal nu sunt de felul celor prevăzute la art. 2 alin.(2) din OG nr.75/2001; cazierul fiscal prezentat, în oricare din forme, trebuie să fie valabil la data ținerii ședinței adunării generale, sub sancțiunea neluării sale în seamă.
CAZIERUL FISCAL ESTE ELIBERAT DE AGENȚIA DE ADMINISTARE FISCALĂ LA
CARE SUNTEȚI ARONDAT - CORESPUNZATOARE ADRESEI DE DOMICILIU.

Situatia contabila a APAIR pentru anul 2017 este accesibila, astfel: Bilant 2017 si Balanta de verificare 31.12.2017

Președinte,
 
Bogdan GUȚU
 
 
Ċ
APAIR Romania,
26 feb. 2018, 23:13
Comments