Noutati‎ > ‎

Adunarea Generală a Asociației Profesionale a Agenților Imobiliari din România (A.P.A.I.R.) - 22 Martie 2017

postat 22 feb. 2017, 09:41 de APAIR Romania   [ actualizat la 18 mar. 2017, 06:44 ]
                  
  
Sediu: București, Str. Academiei nr. 4-6, sc.1, et.1, ap.2
Nr. 5/12.01.2010 in Registrul Asociațiilor și Fundațiilor ținut la
Grefa Judecatoriei Sector 3, CIF: RO26412617

Data anunțului: 21 februarie 2017

Consiliul Director al APAIR

compus din: Președinte: Bogdan GUȚU,
Președinte Anterior: Georgian MARCU,
Vicepreședinți: Alice NECULA și Radu Ștefan UNGUREANU

conform articolului 15.2 paragraful [1], din statutul asociației

CONVOCAM

la data de 22 Martie 2017, ora 11:00

Adunarea Generală a Asociației Profesionale a
Agenților Imobiliari din România (A.P.A.I.R.)


                              Eveniment organizat de APAIR cu sprijinul

Ședința va avea loc în București,
la UniCredit Tower, et.1, Sala București
Bulevardul Expoziției, nr.1F, Sector 1

Ședința Adunării Generale va avea urmatoarea ordine de zi:

  1. Prezentarea raportului de activitate APAIR și aprobarea bilanțului contabil pentru anul 2016. Bilanțul contabil va fi disponibil începând cu data de 15 martie 2017 pe site-ul Asociației.
  2. Prezentarea proiectelor pe noul an.
  3. Alegerea membrilor Consiliului Director al Asociației pentru funcțiile: Președinte Ales, Prim Vicepreședinte, Vicepreședinți (doua posturi) și Cenzorul Asociației.

DESFĂȘURĂTOR ȘI PRECIZĂRI IMPORTANTE

În situația în care membri ai Asociației urmează să fie împuterniciți ai altor membri la Adunarea Generala, reprezentanții vor depune la secretariatul ședinței, înainte de începerea acesteia, împuternicirile (înscrisuri sub semnătură privată), în original. Un model de procură poate fi găsit în subsolul acestei pagini.

În conformitate cu articolul 15.2 alin.8 din Statutul APAIR, prezenta Convocare va fi afisată pe site-ul Asociației și transmisă pe e-mail membrilor care au comunicate adrese de e-mail.

La punctul 1 de pe Ordinea de zi, “Prezentarea raportului de activitate APAIR și aprobarea bilanțului contabil pentru anul 2016.”

Președintele în exercițiu al APAIR, Bogdan Guțu, va prezenta sumarizat activitatea Asociației și va supune la vot bilanțul contabil al Asociației pentru anul 2016.

La punctul 2 de pe Ordinea de zi, Prezentarea proiectelor pe noul an”.

Departamentele APAIR își vor prezenta viziunea cu privire la proiectele pe care le vor genera în cadrul Asociației.

La punctul 3 de pe Ordinea de zi, Alegerea membrilor Consiliului Director al Asociației pentru funcțiile: Președinte Ales, Prim Vicepreședinte, Viceprșsedinți (doua posturi) și Cenzorul Asociației”

Fiecare candidat la funcțiile elective va prezenta Adunării Generale și va expune pe scurt programul său.

Candidaturile pentru aceste funcții vor fi transmise prin email, la adresa contact@apair.ro sau secretariat.apair@gmail.com, pana cel mai târziu cu 15 zile înainte de data stabilită pentru ședința adunării, în conformitate cu prevederile art. 15.2 alin. (9) din Statut, adica până la data de 7 martie 2017, inclusiv.

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (3) din statutul APAIR, coroborat cu art. 2 alin. (2) din OG nr. 75/2001 privind cazierul fiscal, candidații la funcțiile eligibile ale APAIR vor prezenta în mod obligatoriu cazierul fiscal. Pentru a avea dreptul de a fi aleși în Consiliul Director al APAIR, din cazierul fiscal trebuie să reiasă ca nu ați săvârșit niciuna din faptele prevazute la art. 2 alin. (2) din OG nr.75/2001.

De aceea, candidații vor trebui să transmită prin e-mail până cel mai târziu la data de 20 martie 2017 și să aibă asupra lor la data ținerii ședinței, fie un cazier fiscal în formă simplificată (în ipoteza în care acesta indică faptul că nu există „fapte”), fie un cazier fiscal extins, din care să rezulte că faptele înscrise în cazierul fiscal nu sunt de felul celor prevăzute la art. 2 alin.(2) din OG nr.75/2001; cazierul fiscal prezentat, în oricare din forme, trebuie să fie valabil la data ținerii ședinței adunării generale, sub sancțiunea neluării sale în seamă.
CAZIERUL FISCAL ESTE ELIBERAT DE AGENȚIA DE ADMINISTARE FISCALĂ LA CARE SUNTEȚI ARONDAT - CORESPUNZATOARE ADRESEI DE DOMICILIU.

Președinte,

Bogdan GUȚU  
Ċ
APAIR Romania,
22 feb. 2017, 09:41
Ċ
APAIR Romania,
19 mar. 2017, 22:01
Ċ
APAIR Romania,
19 mar. 2017, 22:01
Ċ
APAIR Romania,
22 feb. 2017, 09:41
Comments