Membri

Este considerat Agent Imobiliar si poate fi primit ca Membru Individual al Asociatiei, orice administrator al  unei agentii imobiliare, salariat sau colaborator al unei agentii imobiliare.

Dobandeste calitatea de Membru Individual APAIR persoana fizica Agent Imobiliar care formuleaza o cerere de inscriere in Asociatie si care aduce dovezi considerate suficiente cu privire la faptul ca:
  • Locul desfasurarii activitatii profesionale este in Romania;
  • Nu este supus unei proceduri de faliment;
  • Nu a fost in mod oficial sanctionata/condamnata pentru fapte ce reprezinta abateri profesionale grave conform legii, Statutului, Regulamentului de functionare si/sau Codului Etic al Asociatiei;
  • Accepta sa urmeze si ulterior absolva un curs de instruire cu privire la Statutul, Regulamentul de functionare si Codul Etic al Asociatiei;
  • Promoveaza un examen de o dificultate rezonabila si cu un caracter nediscriminatoriu ce ar putea fi impus de catre Asociatie; Forma şi conţinutul examinării va fi aprobată şi revizuită de Consiliul Director;
  • Consimte ca in situatia in care cererea de intrare in Asociatie ii va fi admisa, sa se supuna Statutului, Regulamentului de functionare, Codului Etic si tuturor celorlalte documente interne ale Asociatiei, ca si hotararilor organelor acesteia.
Agentii Imobiliari ce devin membri APAIR pana la data la care aceasta va organiza ea insasi cursuri de agenti imobiliari sau va agrea asemenea cursuri organizate de alte institutii („Data de Referinta”), vor fi obligati sa absolve cursurile de agenti imobiliari si sa promoveze examenul corespunzator in termenul stabilit de catre Consiliul Director, calculat de la Data de Referinta. Ulterior Datei de Referinta, primirea in Asociatie a unei persoane se va face doar pe baza dovezii absolvirii unui asemenea curs.
 
Calitatea de Membru Individual al Asociatiei se suspenda de drept la data la care persoana nu mai intruneste una dintre conditiile cerute de Statutul Asociatiei pentru a fi Agent Imobiliar, iar persoana va fi trecuta pe lista Agentilor Imobiliari inactivi.
 
O data cu formularea cererii de aderare la Asociatie, Agentul Imobiliar ce doreste sa devina Membru Individual va trebui sa furnizeze APAIR o dovada scrisa, in forma stabilita de catre Consiliul Director, de la agentia unde/pentru care lucreaza, in care sa se mentioneze calitatea acestuia in cadrul agentiei imobiliare (administrator, salariat, colaborator).
 
Un Membru Individual va putea fi exclus din APAIR:
  • in cazul in care nu mai indeplineste una dintre conditiile de primire in APAIR;
  • daca intarzie plata cotizatiei mai mult de 90 de zile de la scadenta;
  • in situatia in care Membrul Individual savarseste fapte ce contravin in mod esential intereselor profesiei de agent imobiliar sau care aduc atingere imaginii profesiei sau Asociatiei.
Subpagini (2): Inscriere APAIR Lista membri