Regulament Consiliu Director

Document supus aprobarii Adunarii Generala A.P.A.I.R. din 31 martie 2016:


ANEXA 2 

LA CONVOCATORUL ADUNARII GENERALE A APAIR DIN DATA DE 

31 MARTIE 2015


Regulament de Functionare aL Consiliului Director al ASOCIATIEI PROFESIONALE A AGENTILOR IMOBILIARI DIN ROMANIA


In baza prevederilor stipulate in Statului Asociateiei la Art. 16, in sedinta Consiliului Director (i.e. CD) din data de 28.05.2015 desfasurata in Str. Semilunei Nr. 8, Et. 2, Ap. 3, sector 2, Bucuresti, membrii Consiliului stabilesc Regulamentul de Functionare a Consiliului Director al A.P.A.I.R. astfel:   

 1. Conform Statutului Asociatiei, cele 2 sedinte ordinare ale CD sunt propuse de Presedintele Asociatiei si vor avea loc in lunile Aprilie si Octombrie.
 2. Sedintele ordinare sunt in numar de 10 (zece), lunare, cu exceptia lunilor August, respectiv Decembrie si vor avea loc la orele 9 :00 a.m. in prima Miercuri din luna calendaristica, locatia urmand a fi mentionata prin Convocator.
 3. Sedintele extraordinare se tin oricand nevoia o va impune, prin convocarea de catre Presedintele Asociatiei. Presedintele, dupa consultarea membrilor CD, poate stabili o anumita frecventa a acestor sedinte, insa respectarea procedurilor ramane valabila chiar si in acest caz.
 4. Participarea la sedintele extraordinare nu e obligatorie, dar participarea la sedintele ordinare e obligatorie.
 5. Convocarea sedintelor extraordinare ale CD se face de catre Presedintele A.P.A.I.R. prin email cu cel putin 3 zile calendaristice inainte, iar in email va fi trecuta ordinea de zi a sedintei respective.
 6. Daca un membru nu poate participa la sedinta CD, acesta va anunta prin email Presedintele despre acest lucru, cu cel putin 1 zi inainte de data respectivei sedinte.
 7. Propunerile membrilor CD pentru ordinea de zi a sedintelor CD se vor face prin email direct catre Presedintele APAIR, anterior convocarii acestuia a unei sedinte extraordinare. Propunerile trimise ulterior convocarii vor intra ca subiect de discutie in urmatoarea sedinta ordinara sau extraordinara.
 8. Pentru asigurarea cvorumului CD e necesara prezenta a cel putin 3 membri. Daca nu exista cvorum, sedinta se anuleaza.
 9. Deciziile se iau cu majoritatea absoluta a voturilor membrilor prezenti. Votul nu e secret. Se voteaza "da" sau "nu", fara abtineri. Daca numarul de voturi este egal, se reanalizeaza decizia sau propunerea respectiva si se supune din nou la vot. Daca si dupa reanalizarea respectiva numarul de voturi ramane egal, decizia ii apartine Presedintelui.
 10. Sedintele CD sunt conduse de Presedinte iar in absenta lui, de Presedintele Ales. Daca si Presedintele Ales lipseste, conducerea sedintei ii revine Prim Vice-Presedintelui. Daca niciunul dintre cei de mai sus nu e prezent, sedinta se anuleaza.
 11. Sedinta va incepe prin expunerea Presedintelui a ordinii de zi, dupa care se trece punct cu punct la analizarea si votarea propunerilor.
 12. Propunerea este expusa de membrul care a adus-o in discutie, dupa care fiecare membru al CD are 1 minut sa-si expuna punctul de vedere , dupa care se trece la vot.
 13. Se inregistreaza strict aprobarea sau respingerea propunerii respective, nu cine si ce a votat. Deciziile vor fi ale intregului CD, indiferent daca un membru nu a participat sau a votat impotriva.
 14. La finalul sedintei, Presedintele face trecerea in revista a deciziilor aprobate, precum si a celor respinse. Totodata, membrii CD isi pot expune pe rand diverse idei ca tema de gandire pentru sedinta viitoare. Nu se vor analiza si vota teme suplimentare fata de ordinea de zi a sedintei.
 15. Secretarul sedintei Consiliului Director al A.P.A.I.R. redacteaza Procesul Verbal in cadrul sedintei in format electronic, acesta urmand a fi semnat de catre fiecare membru al Consiliului la finalul intalnirii si transmis ulterior acestora.
 16. Comunicarea in numele Asociatiei catre terti si intre membrii Consiliului Director al A.P.A.I.R. se va efectua prin adrese de email A.P.A.I.R. personalizate; in cazul in care acestea nu pot fi functionale din motive tehnice, atunci se vor utiliza adresele de contact mentionate pe site-ul Asociatiei. 
 17. La sedintele Consiliului Director al A.P.A.I.R. poate participa orice membru A.P.A.I.R. cu conditia sa isi anunte prezenta la intalnire cu minim 48 de ore.

Elaborat si votat  de catre Consiliului Director in vederea aprobarii de catre Adunarea Generala A.P.A.I.R.

Consiliul Director APAIR

Presedinte: Mihai Daniel BADEA,
Presedinte Ales: Constantin Danut GIGA, 
Prim-vicepresedinte: David Ionut GRIGORESCU, 
Vicepresedinti: Cristian STANCIU si Radu Stefan UNGUREANU