Modificari de Statut

Document supus aprobarii Adunarii Generala A.P.A.I.R. din 31 martie 2016:


ANEXA 1 


LA CONVOCATORUL ADUNARII GENERALE A APAIR DIN DATA DE 

31 MARTIE 2015


MODIFICARI PROPUSE A FI ADUSE STATUTULUI  Asociatiei Profesionale ale Agentilor Imobiliari din Romania, APAIR.


(Modificarile fata de articolele actuale ale Statului sunt marcate in prezenta ANEXA, pentru a fi vizibile, cu culoarea verde)1. Modificarea art.7 din Statutul Asociatiei, in vederea clarificarii modului de implementare a Codului Etic in agentii si asumarea acestuia de catre toti membrii indiferent daca acestia sunt sau nu membri APAIR, astfel:


- Se modifica art.7, punctul 7.1.10. care va avea urmartorul continut:


7.1.10. Brokerii Imobiliari sunt raspunzatori fata de APAIR pentru implementarea si respectarea Codului Etic de catre toti Agentii Imobiliari angajati/colaboratori - aflati in subordine.

Agentii Imobiliari angajati/colaboratori nemembri APAIR, aflati in subordinea Brokerilor Imobiliari responsabili in relatia cu APAIR pot participa la cursurile de Cod Etic organizate de catre asociatie.”


- Se modifica art.7 si se introduce punctul 7.1.11. care va avea urmatorul continut:


7.1.11. Brokerii Imobiliari au obligatia de a comunica trimestrial catre APAIR lista cu toti agentii imobiliari angajati/colaboratori, indiferent daca sunt sau nu membri APAIR.”


5. Modificarea art.16 din Statutul Asociatiei prin reintroducerea functiei de Fost Presedinte si infiintarea Consiliului Consultativ


Se modifica art.16, punctul 16.1. Componenta Consliului Director, care va avea urmartorul continut:


16.1. Componenta Consiliului Director:

(1) Consiliul Director este format din 6 (șase) membri, si anume:

- Presedintele in exercitiu al Asociatiei (denumit “Presedinte”);

- Viitorul Presedinte al Asociatiei (denumit “Presedinte Ales”);

- Presedintele al carui mandat tocmai s-a incheiat (denumit “Presedintele Anterior”)

- Un Prim Vicepresedinte;

- Doi Vicepresedinti.


(2) Daca va considera oportun, Consiliul Director va putea numi, dintre membrii sai, un Comitet Executiv; sarcinile acestui organism vor fi stabilite de catre Consiliul Director, prin Regulamentul sau de Functionare; Presedintele Asociatiei conduce de drept Comitetul Executiv.


(3) Mandatul membrilor CD este de un an si poate fi reinnoit de oricate ori cu exceptia celor in care statutul prevede altfel. Mandatul oricaruia dintre membrii CD, cu exceptia Presedintelui, a Presedintelui Ales si a Presedintelui Anterior, se prelungeste automat, pana la alegerea pe aceeasi functie a unei alte persoane.


(4) Mandatul Presedintelui este de un an; functia de presedinte nu va putea fi detinuta de catre aceeasi persoana pentru doua mandate consecutive.


(5) Prin exceptie de la prevederile paragrafului de mai sus, mandatul primului Presedinte al APAIR incepe la data inregistrarii Asociatiei in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor si se incheie la data tinerii alegerilor din luna Martie 2011.


(6) In caz de vacanta a unei functii de membru in Consiliul Director, acesta va functiona in componenta ramasa pana la urmatoarea Adunare Generala a Asociatiei.


(7) Consiliul Director va putea numi dintre membrii Asociatiei care nu sunt membri in CD, daca va fi cazul, responsabili cu: legatura cu autoritatile; educatia profesionala; relatiile internationale; fiecare dintre Regiunile de dezvoltare, stabilind totodata si atributiile fiecaruia dintre acestia.”


Se modifica art.16, si se introduce punctul 16.4.4 Presedintele Anterior, care va avea urmartorul continut:


“16.4.4 Presedintele Anterior


(1) Calitatea de Presedinte Anterior este dobandita de Presedintele in exercitiu al Asociatiei incepand cu data incheierii mandatului său in functia de presedinte.


(2) Presedintele Anterior va avea acele puteri si indatoriri stabilite de catre Consiliul Director.


(3) Daca functia de Presedinte Anterior devine vacanta, aceasta va fi ocupata de fostul Presedinte Anterior, pana la expirarea mandatului celui inlocuit.


(4) Mandatul de membru al Consiliului Director al unui Presedinte Anterior inceteaza la data la care calitatea de Presedinte Anterior este dobandita de catre o alta persoana.


(5) Functia de Presedinte Anterior inceteaza la data incheierii mandatului de Presedinte in exercitiu al succesorului sau in aceasta functie. De asemenea, functia de Presedinte Anterior va fi ocupata numai in masura in care exista efectiv o persoana care indeplineste conditiile legale si cele stabilite la alin.(1) si (3) de mai sus. Pentru perioadele cât o asemenea persoana nu exista, functia va ramane vacanta.”


Se modifica art.16, si se introduce punctul 16.5. Consiliul Consultativ, care va avea urmartorul continut:


“16.5. Consiliul Consultativ

(1) Consiliul Consultativ este alcatuit din toti acei fosti Presedinti ai Asociatiei Profesionale a Agentilor Imobiliari din Romania, care continua a fi membri activi ai asociatiei.


(2) Consiliul Consultativ are rol consultativ pentru organele de conducere ale asociatiei.


3) Consiliul Consultativ este condus de catre un Presedinte; aceasta functie  ii este atribuita acelui membru APAIR al carui mandat de Presedinte Anterior tocmai s-a incheiat. ”


5. Modificarea art.17 din Statutul Asociatiei privind modificarea regiunilor de dezvoltare.


Se modifica art.17 Regiunile de Dezvoltare, care va avea urmartorul continut:


“ART. 17 - REGIUNILE DE DEZVOLTARE

Regiunile de dezvoltare ale Asociatiei sunt:


1) Regiunea unu, cuprinzand regiunile: Banat, Crisana, Maramures, si Transilvania, incluzand judetele: Caras-Severin, Timis, Arad, Bihor, Salaj, Satu Mare, Maramures, Hunedoara, Cluj, Alba, Sibiu, Brasov, Covasna, Harghita, Mures si Bistrita-Nasaud.


2) Regiunea doi, cuprinzand regiunile: Moldova si Bucovina, incluzand judetele: Vrancea, Galati, Bacau, Vaslui, Neamt, Iasi, Botosani si Suceava;


3) Regiunea trei, cuprinzand regiunile: Oltenia, Muntenia si Dobrogea, incluzand judetele: Gorj, Mehedinti, Dolj, Valcea, Olt, Arges, Teleorman, Dambovita, Giurgiu, Prahova, Calarasi, Ialomita, Buzau, Braila, Constanta si Tulcea.


4) Bucuresti si Judetul Ilfov.”


O versiune actualizata a Statutului APAIR va fi intocmita de Consiliul Director si va fi afisata pe site-ul Asociatiei.

Consiliul Director APAIR

Presedinte: Mihai Daniel BADEA,
Presedinte Ales: Constantin Danut GIGA, 
Prim-vicepresedinte: David Ionut GRIGORESCU, 
Vicepresedinti: Cristian STANCIU si Radu Stefan UNGUREANU