Conducerea APAIR‎ > ‎

Adunare Generala - 31 Martie 2016Asociatia Profesionala a Agentilor Imobiliari din Romania (APAIR) 


Sediu: Bucuresti, Str. Academiei nr. 4-6, sc.1, et.1, ap.2

Nr. 5/12.01.2010 in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor tinut la 

Grefa Judecatoriei Sector 3, CIF: RO26412617             


Data anuntului: 25 februarie 2016


Consiliul Director al APAIR

compus din: Presedinte: Mihai Daniel BADEA,

Presedinte Ales: Constantin Danut GIGA, Prim-vicepresedinte: David Ionut GRIGORESCU,

Vicepresedinti: Cristian STANCIU si Radu Stefan UNGUREANU


conform articolului 15.2 paragraful [1], din statutul asociatiei


CONVOCAM 

la data de 31 Martie 2016, ora 13:00


Adunarea Generala a Asociatiei Profesionale a 

Agentilor Imobiliari din Romania (A.P.A.I.R.)


Sedinta va avea loc in Bucuresti, 

la Ramada Majestic Hotel, 

Calea Victoriei 38-40, Sector 1Sedinta Adunarii Generale va avea urmatoare ordine de zi:


 1. Prezentarea raportului de activitate APAIR si aprobarea bilantului contabil pentru anul 2015. Bilantul contabil va fi disponibil incepand cu data de 25 martie 2016 pe site-ul Asociatiei.
 2. Aprobarea Regulamentului de functionare a Consiliului Director al APAIR; textul integral este prezentat in ANEXA 2, parte integranta din prezentul Convocator.
 3. Aprobarea unor modificari ale Statutului Asociatiei Profesionale ale Agentilor Imobiliari din Romania, APAIR; textul integral este prezentat in ANEXA 1, parte integranta din prezentul Convocator.
 4. Prezentarea de catre noul Presedinte in exercitiu al APAIR, Dan GIGA, a bugetului de venituri si cheltuieli previzionat aferent perioadei mandatului sau, aprilie 2016 - martie 2017.
 5. Alegerea membrilor Consiliului Director al Asociatiei pentru functiile: Presedinte Ales, Prim Vicepresedinte, Vicepresedinti (doua posturi).
 6. Imputernicirea unui membru al Consiliului Director al APAIR pentru inscrierea modificarilor in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor.


DESFASURATOR SI PRECIZARI IMPORTANTE.


In situatia in care membri ai Asociatiei urmeaza sa fie imputerniciti ai altor membri la Adunarea Generala, reprezentantii vor depune la secretariatul sedintei, inainte de inceperea acesteia, imputernicirile (inscrisuri sub semnatura privata), in original. Un model de procura poate fi gasit in subsolul acestei pagini.


In conformitate cu articolul 15.2 alin.8 din Statutul APAIR, prezenta Convocare va fi afisata pe site-ul Asociatiei si transmisa pe e-mail membrilor care au comunicate adrese de e-mail.


La punctul 1 de pe Ordinea de zi, “Prezentarea raportului de activitate APAIR si aprobarea bilantului contabil pentru anul 2015.” 


Presedintele in exercitiu al APAIR, Mihai Badea, va prezenta sumarizat activitatea Asociatiei pe perioada mandatului si va supune la vot bilantul contabil al Asociatiei pentru anul 2015.

Bilantul contabil este disponibil pe site-ul Asociatiei, si-l puteti consulta alaturi de balanta sintetica de verificare la decembrie 2015, aici: Bilant si Balanta Contabila Decembrie 2015


La punctul 2 de pe Ordinea de zi,Aprobarea Regulamentului de functionare a Consiliului Director al APAIR”. Anexa 2 a prezentei Convocari


Se va supune la vot regulamentul de functionare al CD. Acesta este disponibil pentru consultare, aici: Regulamentul de Functionare al Consiliului Director APAIR


La punctul 3 de pe Ordinea de zi, Aprobarea unor modificari ale Statutului Asociatiei Profesionale ale Agentilor Imobiliari din Romania, APAIR”


Se vor supune la vot modificari ale statutului APAIR care au fost considerate utile si necesare bunei functionari a Asociatiei. Acestea sunt disponibile pentru consultare in ANEXA 1 a prezentului convocator, facand parte integranta din acesta, sau aici: Modificari de Statut


La punctul 4 de pe Ordinea de zi, Prezentarea de catre noul Presedinte in exercitiu al APAIR, Dan GIGA, a bugetului de venituri si cheltuieli previzionat aferent perioadei mandatului sau, aprilie 2016 - martie 2017”. 


Dan Giga isi va prezenta viziunea cu privire la proiectele pe care le va genera in cadrul Asociatiei din pozitia postului sau de Presedinte in exercitiu, precum si modul in care va atrage si aloca resurse financiare pentru/ale organizatie(i) noastre.


La punctul 5 de pe Ordinea de zi, Alegerea membrilor Consiliului Director al Asociatiei pentru functiile: Presedinte Ales, Prim Vicepresedinte, Vicepresedinti (doua posturi)”


Fiecare candidat la functiile elective se va prezenta Adunarii Generale si va expune pe scurt programul sau.

 • Candidaturile pentru aceste functii vor fi transmise prin email, la adresa contact@apair.ro sau secretariat.apair@gmail.com, pana cel mai tarziu cu 15 zile inainte de data stabilita pentru sedinta adunarii, in conformitate cu prevederile art. 15.2 alin. (10) din Statut, adica pana la data de 16 martie 2016, inclusiv.
 • Avand in vedere prevederile art. 8 alin. (3) din statutul APAIR, coroborat cu art. 2 alin. (2) din OG nr. 75/2001 privind cazierul fiscal, candidatii la functiile eligibile ale APAIR vor prezenta in mod obligatoriu cazierul fiscal. Pentru a avea dreptul de a fi alesi in Consiliul Director al APAIR, din cazierul fiscal trebuie sa reiasa ca nu ati savarsit niciuna din faptele prevazute la art. 2 alin. (2) din OG nr.75/2001.


De aceea, candidatii vor trebui sa transmita prin e-mail pana cel mai tarziu la data 29 martie 2016 si sa aiba asupra lor la data tinerii sedintei, fie un cazier fiscal in forma simplificata (in ipoteza in care acesta indica faptul ca nu exista „fapte”), fie un cazier fiscal extins, din care sa rezulte ca faptele inscrise in cazierul fiscal nu sunt de felul celor prevazute la art. 2 alin.(2) din OG nr.75/2001; cazierul fiscal prezentat, in oricare din forme, trebuie sa fie valabil la data tinerii sedintei adunarii generale, sub sanctiunea neluarii sale in seama.

CAZIERUL FISCAL ESTE ELIBERAT DE AGENTIA DE ADMINISTARE FISCALA LA CARE SUNTETI ARONDAT - CORESPUNZATOARE ADRESEI DE DOMICILIU.ANEXA 1 


LA CONVOCATORUL ADUNARII GENERALE A APAIR DIN DATA DE 

31 MARTIE 2015


MODIFICARI PROPUSE A FI ADUSE STATUTULUI  Asociatiei Profesionale ale Agentilor Imobiliari din Romania, APAIR.


(Modificarile fata de articolele actuale ale Statului sunt marcate in prezenta ANEXA, pentru a fi vizibile, cu culoarea verde)1. Modificarea art.7 din Statutul Asociatiei, in vederea clarificarii modului de implementare a Codului Etic in agentii si asumarea acestuia de catre toti membrii indiferent daca acestia sunt sau nu membri APAIR, astfel:


- Se modifica art.7, punctul 7.1.10. care va avea urmartorul continut:


7.1.10. Brokerii Imobiliari sunt raspunzatori fata de APAIR pentru implementarea si respectarea Codului Etic de catre toti Agentii Imobiliari angajati/colaboratori - aflati in subordine.

Agentii Imobiliari angajati/colaboratori nemembri APAIR, aflati in subordinea Brokerilor Imobiliari responsabili in relatia cu APAIR pot participa la cursurile de Cod Etic organizate de catre asociatie.”


- Se modifica art.7 si se introduce punctul 7.1.11. care va avea urmatorul continut:


7.1.11. Brokerii Imobiliari au obligatia de a comunica trimestrial catre APAIR lista cu toti agentii imobiliari angajati/colaboratori, indiferent daca sunt sau nu membri APAIR.”


5. Modificarea art.16 din Statutul Asociatiei prin reintroducerea functiei de Fost Presedinte si infiintarea Consiliului Consultativ


Se modifica art.16, punctul 16.1. Componenta Consliului Director, care va avea urmartorul continut:


16.1. Componenta Consiliului Director:

(1) Consiliul Director este format din 6 (șase) membri, si anume:

- Presedintele in exercitiu al Asociatiei (denumit “Presedinte”);

- Viitorul Presedinte al Asociatiei (denumit “Presedinte Ales”);

- Presedintele al carui mandat tocmai s-a incheiat (denumit “Presedintele Anterior”)

- Un Prim Vicepresedinte;

- Doi Vicepresedinti.


(2) Daca va considera oportun, Consiliul Director va putea numi, dintre membrii sai, un Comitet Executiv; sarcinile acestui organism vor fi stabilite de catre Consiliul Director, prin Regulamentul sau de Functionare; Presedintele Asociatiei conduce de drept Comitetul Executiv.


(3) Mandatul membrilor CD este de un an si poate fi reinnoit de oricate ori cu exceptia celor in care statutul prevede altfel. Mandatul oricaruia dintre membrii CD, cu exceptia Presedintelui, a Presedintelui Ales si a Presedintelui Anterior, se prelungeste automat, pana la alegerea pe aceeasi functie a unei alte persoane.


(4) Mandatul Presedintelui este de un an; functia de presedinte nu va putea fi detinuta de catre aceeasi persoana pentru doua mandate consecutive.


(5) Prin exceptie de la prevederile paragrafului de mai sus, mandatul primului Presedinte al APAIR incepe la data inregistrarii Asociatiei in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor si se incheie la data tinerii alegerilor din luna Martie 2011.


(6) In caz de vacanta a unei functii de membru in Consiliul Director, acesta va functiona in componenta ramasa pana la urmatoarea Adunare Generala a Asociatiei.


(7) Consiliul Director va putea numi dintre membrii Asociatiei care nu sunt membri in CD, daca va fi cazul, responsabili cu: legatura cu autoritatile; educatia profesionala; relatiile internationale; fiecare dintre Regiunile de dezvoltare, stabilind totodata si atributiile fiecaruia dintre acestia.”


Se modifica art.16, si se introduce punctul 16.4.4 Presedintele Anterior, care va avea urmartorul continut:


“16.4.4 Presedintele Anterior


(1) Calitatea de Presedinte Anterior este dobandita de Presedintele in exercitiu al Asociatiei incepand cu data incheierii mandatului său in functia de presedinte.


(2) Presedintele Anterior va avea acele puteri si indatoriri stabilite de catre Consiliul Director.


(3) Daca functia de Presedinte Anterior devine vacanta, aceasta va fi ocupata de fostul Presedinte Anterior, pana la expirarea mandatului celui inlocuit.


(4) Mandatul de membru al Consiliului Director al unui Presedinte Anterior inceteaza la data la care calitatea de Presedinte Anterior este dobandita de catre o alta persoana.


(5) Functia de Presedinte Anterior inceteaza la data incheierii mandatului de Presedinte in exercitiu al succesorului sau in aceasta functie. De asemenea, functia de Presedinte Anterior va fi ocupata numai in masura in care exista efectiv o persoana care indeplineste conditiile legale si cele stabilite la alin.(1) si (3) de mai sus. Pentru perioadele cât o asemenea persoana nu exista, functia va ramane vacanta.”


Se modifica art.16, si se introduce punctul 16.5. Consiliul Consultativ, care va avea urmartorul continut:


“16.5. Consiliul Consultativ

(1) Consiliul Consultativ este alcatuit din toti acei fosti Presedinti ai Asociatiei Profesionale a Agentilor Imobiliari din Romania, care continua a fi membri activi ai asociatiei.


(2) Consiliul Consultativ are rol consultativ pentru organele de conducere ale asociatiei.


3) Consiliul Consultativ este condus de catre un Presedinte; aceasta functie  ii este atribuita acelui membru APAIR al carui mandat de Presedinte Anterior tocmai s-a incheiat. ”


5. Modificarea art.17 din Statutul Asociatiei privind modificarea regiunilor de dezvoltare.


Se modifica art.17 Regiunile de Dezvoltare, care va avea urmartorul continut:


“ART. 17 - REGIUNILE DE DEZVOLTARE

Regiunile de dezvoltare ale Asociatiei sunt:


1) Regiunea unu, cuprinzand regiunile: Banat, Crisana, Maramures, si Transilvania, incluzand judetele: Caras-Severin, Timis, Arad, Bihor, Salaj, Satu Mare, Maramures, Hunedoara, Cluj, Alba, Sibiu, Brasov, Covasna, Harghita, Mures si Bistrita-Nasaud.


2) Regiunea doi, cuprinzand regiunile: Moldova si Bucovina, incluzand judetele: Vrancea, Galati, Bacau, Vaslui, Neamt, Iasi, Botosani si Suceava;


3) Regiunea trei, cuprinzand regiunile: Oltenia, Muntenia si Dobrogea, incluzand judetele: Gorj, Mehedinti, Dolj, Valcea, Olt, Arges, Teleorman, Dambovita, Giurgiu, Prahova, Calarasi, Ialomita, Buzau, Braila, Constanta si Tulcea.


4) Bucuresti si Judetul Ilfov.”


O versiune actualizata a Statutului APAIR va fi intocmita de Consiliul Director si va fi afisata pe site-ul Asociatiei.


ANEXA 2 


LA CONVOCATORUL ADUNARII GENERALE A APAIR DIN DATA DE 

31 MARTIE 2015


Regulament de Functionare aL Consiliului Director al ASOCIATIEI PROFESIONALE A AGENTILOR IMOBILIARI DIN ROMANIA


In baza prevederilor stipulate in Statului Asociateiei la Art. 16, in sedinta Consiliului Director (i.e. CD) din data de 28.05.2015 desfasurata in Str. Semilunei Nr. 8, Et. 2, Ap. 3, sector 2, Bucuresti, membrii Consiliului stabilesc Regulamentul de Functionare a Consiliului Director al A.P.A.I.R. astfel:   

 1. Conform Statutului Asociatiei, cele 2 sedinte ordinare ale CD sunt propuse de Presedintele Asociatiei si vor avea loc in lunile Aprilie si Octombrie.
 2. Sedintele ordinare sunt in numar de 10 (zece), lunare, cu exceptia lunilor August, respectiv Decembrie si vor avea loc la orele 9 :00 a.m. in prima Miercuri din luna calendaristica, locatia urmand a fi mentionata prin Convocator.
 3. Sedintele extraordinare se tin oricand nevoia o va impune, prin convocarea de catre Presedintele Asociatiei. Presedintele, dupa consultarea membrilor CD, poate stabili o anumita frecventa a acestor sedinte, insa respectarea procedurilor ramane valabila chiar si in acest caz.
 4. Participarea la sedintele extraordinare nu e obligatorie, dar participarea la sedintele ordinare e obligatorie.
 5. Convocarea sedintelor extraordinare ale CD se face de catre Presedintele A.P.A.I.R. prin email cu cel putin 3 zile calendaristice inainte, iar in email va fi trecuta ordinea de zi a sedintei respective.
 6. Daca un membru nu poate participa la sedinta CD, acesta va anunta prin email Presedintele despre acest lucru, cu cel putin 1 zi inainte de data respectivei sedinte.
 7. Propunerile membrilor CD pentru ordinea de zi a sedintelor CD se vor face prin email direct catre Presedintele APAIR, anterior convocarii acestuia a unei sedinte extraordinare. Propunerile trimise ulterior convocarii vor intra ca subiect de discutie in urmatoarea sedinta ordinara sau extraordinara.
 8. Pentru asigurarea cvorumului CD e necesara prezenta a cel putin 3 membri. Daca nu exista cvorum, sedinta se anuleaza.
 9. Deciziile se iau cu majoritatea absoluta a voturilor membrilor prezenti. Votul nu e secret. Se voteaza "da" sau "nu", fara abtineri. Daca numarul de voturi este egal, se reanalizeaza decizia sau propunerea respectiva si se supune din nou la vot. Daca si dupa reanalizarea respectiva numarul de voturi ramane egal, decizia ii apartine Presedintelui.
 10. Sedintele CD sunt conduse de Presedinte iar in absenta lui, de Presedintele Ales. Daca si Presedintele Ales lipseste, conducerea sedintei ii revine Prim Vice-Presedintelui. Daca niciunul dintre cei de mai sus nu e prezent, sedinta se anuleaza.
 11. Sedinta va incepe prin expunerea Presedintelui a ordinii de zi, dupa care se trece punct cu punct la analizarea si votarea propunerilor.
 12. Propunerea este expusa de membrul care a adus-o in discutie, dupa care fiecare membru al CD are 1 minut sa-si expuna punctul de vedere , dupa care se trece la vot.
 13. Se inregistreaza strict aprobarea sau respingerea propunerii respective, nu cine si ce a votat. Deciziile vor fi ale intregului CD, indiferent daca un membru nu a participat sau a votat impotriva.
 14. La finalul sedintei, Presedintele face trecerea in revista a deciziilor aprobate, precum si a celor respinse. Totodata, membrii CD isi pot expune pe rand diverse idei ca tema de gandire pentru sedinta viitoare. Nu se vor analiza si vota teme suplimentare fata de ordinea de zi a sedintei.
 15. Secretarul sedintei Consiliului Director al A.P.A.I.R. redacteaza Procesul Verbal in cadrul sedintei in format electronic, acesta urmand a fi semnat de catre fiecare membru al Consiliului la finalul intalnirii si transmis ulterior acestora.
 16. Comunicarea in numele Asociatiei catre terti si intre membrii Consiliului Director al A.P.A.I.R. se va efectua prin adrese de email A.P.A.I.R. personalizate; in cazul in care acestea nu pot fi functionale din motive tehnice, atunci se vor utiliza adresele de contact mentionate pe site-ul Asociatiei. 
 17. La sedintele Consiliului Director al A.P.A.I.R. poate participa orice membru A.P.A.I.R. cu conditia sa isi anunte prezenta la intalnire cu minim 48 de ore.

Elaborat si votat  de catre Consiliului Director in vederea aprobarii de catre Adunarea Generala A.P.A.I.R.

Consiliul Director APAIR

Presedinte: Mihai Daniel BADEA,
Presedinte Ales: Constantin Danut GIGA, 
Prim-vicepresedinte: David Ionut GRIGORESCU, 
Vicepresedinti: Cristian STANCIU si Radu Stefan UNGUREANU