Conducerea APAIR‎ > ‎

Adunarea Generala

Conform Statutului APAIR, Adunarea Generala are urmatoarele atributii:

Stabilirea strategiei si a obiectivelor generale  ale asociatiei; Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si
a bilantului contabil; Alegerea si revocarea membrilor Consiliului Director; Alegerea si revocarea cenzorilor; Angajarea raspunderii membrilor Consiliului Director si a Cenzorilor pentru pagube cauzate Asociatiei; Infiintarea de filiale; Modificarea actului constitutiv si a statutului; Dizolvarea si lichidarea Asociatiei, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare; Orice alte atributii stabilite prin lege sau statut (schimbarea sediului va putea fi decisa si de catre Consiliul Director al Asociatiei); AG are drept de control asupra Consiliului Director si asupra activitatii Cenzorului.