Conducerea APAIR

ORGANELE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE SI CONTROL ALE ASOCIATIEI SUNT:
  1. Adunarea Generala
  2. Consiliul Director
  3. Cenzorul